Hızlı Cevap: 4 Ile Başlayan Telefon Numarası Hangi Ülkenin?

+7 Hangi ülkeye ait?

7 Nerenin Alan Kodu? 7, Rusya Federasyonuna ait bir alan kodudur.

0022 nerenin alan kodu?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 22 plaka Edirne iline aittir. Bilgi olması açısından; 21 plaka kodu Diyarbakır, 23 plaka kodu ise Elazığ iline aittir.

354 telefon kodu hangi ilin?

354 telefon kodu Yozgat iline aittir. 354 Nerenin Telefon Kodu? 354 numarası ülkemizde Yozgat iline kayıtlı bir telefon kodudur.

+1 458 hangi ülke?

Türkiye’de şehirlerarası kullanılan telefon kodlarından biri “ 458 ” alan kodudur. Bir şehirden başka bir şehri ararken farklı kodlar kullanılır. 458 alan koduna sahip şehir ise Karadeniz Bölgesinde yer alan Bayburt ilidir.

+1 249 Nerenin Kodu?

+ 249 Sudan’ın ülke telefon kodudur. Gelen aramada numaranın 249 ile başlaması o numaranın Sudan’a ait olduğunu göstermektedir. Sudan’da bulunan birisi ile iletişim kurabilmek için de 249 ile başlayan numaraya sahil olduğundan emin olmak gerekmektedir.

+7 961 Nerenin kodu?

+ 961 numaralı telefon kodu Güneybatı Asya’da bulunan Lübnan ülkesine ait bir koddur. Ülkenin başkenti Beyrut’tur. Lübnan’dan ülkemize yapılan aramalarda telefon numarasının başında + 961 kodu yer almaktadır.

+91 Hangi ülkenin telefon kodu?

Telefon kodları her ülkenin kendine özel numaralardır. + 91 ise Hindistan ülkesi tarafından kullanılmakta olan alan kodudur. Bu kod sayesinde Hindistan’daki numaralar diğer ülkelere rahatça çağrı gönderebilir.

00322 hangi ülkenin alan kodu?

0322 telefon kodu ile aranan kişiler kodun hangi ile ait olduğunu merak etmektedirler. 0322 telefon kodu Adana iline ait bir telefon kodudur. Adana ili ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.

You might be interested:  Soru: Sabit Telefon Cep Telefonuna Nasıl Aktarılır?

0345 hangi ilin kodu?

344 telefon kodu Kahramanmaraş iline aittir. Bu alan kodu 344 olup çoğu zaman 0344 yahut +0344 şeklinde olmaktadır.

Yozgat alan kodu nedir?

Yozgat ilinin alan kodu 0 354’tür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *