Sık sorulan: Dilekçe De Telefon Numarası Nereye Yazılır?

Dilekçe nasıl yazılır çok kısa?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe örneği adres nereye yazılır?

Adres: Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Adres yazımında mahalle için (Mah.), sokak için(Sok.), numara için(Nu., No.), apartman(Apt.), telefon(tel.) şeklinde kısaltma yapılabilir.

Dilekçe arkalı önlü yazılır mı?

Dilekçe Nasıl Yazılır? Çizgisiz bir beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yarım kâğıt kesinlikle kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır ve ikinci kâğıt çok gerekli ise kullanılmalıdır.

Dilekçede kurum adı nereye yazılır?

Dilekçeler, çizgisiz beyaz dosya kağıdına yazı makinesi veya dolma kalemle yazılmalıdır. Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa, bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır. Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır.

Dilekçe nasıl yazılır 5 sınıf?

Dilekçe yazarken dikkat edilecek hususlar:

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Telefon Ve Internet Kablosu Nasıl Bağlanır?

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Gereğini arz ederim nereye yazılır?

üst makama verilen dilekçelerde bitirme cümlesidir. doğrusu da ” bilgilerinizi arz ederim ” şeklindedir. alt makama yazilyorsa ” bilgilerinizi rica ederim ” denk makama yazılıyorsa ” bilgilerinizi arz ve rica ederim ” şeklindedir.

Yazılan Dilekçe nereye verilir?

Dilekçeyi nereye vereceğim? – davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinin Hukuki Dilekçe Kabul Oda- sı’na verebilirsiniz.

Dilekçenin sonuna ne yazılır?

“, Bir sorunun çözülmesi veya işlem başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son verilmelidir. – Dilekçeyi yazan kişi tarihi, adını, soyadı ve adresini belirtmelidir.

Dilekçeyi kimler yazabilir?

Dilekçe hakkı: Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

Dilekçe kaç ana bölümden oluşur?

İki alt bölümü vardır. Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur. Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır.

Dilekçe hakkı ne gibi durumlarda kullanılır?

Kısaca istekte bulunmak, şikayet ve teşekkür etmek amaçlarıyla dilekçe yazılır. Dilekçe yazmanın gerekli olduğu durumlara baktığımızda şunları görüyoruz:

 • Hukuk ile ilgili konularda ( davalar vb.)
 • Banka ile ilgili işlemlerde ( kredi masrafını geri almak gibi)
 • Eğitim ile ilgili konularda ( okulun dekanlığına vb.)

Gereğinin yapılmasını rica ederim ne demek?

durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim “; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa ” gereğini saygılarımla arz ederim “, yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim ” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

You might be interested:  Sık sorulan: Telefon Hafızası Nasıl Arttırılır?

Dilekçede sol alt köşeye ne yazılır?

Dilekçenin verildiği tarih ya sağ üst köşeye ya da sağ alt köşeye (imzanın üstüne) yazılır. Dilekçe sahibinin açık adresi, ad ve soyadın hizasının biraz aşağısına gelecek biçimde sol alt köşeye yazılır. Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir. Bu durumda adresin yazıldığı bölümün altında EKLER bölümü bulunmalıdır.

Dilekçelere cevap verme zorunluluğu var mı?

Anayasamızda yapılan bu değişikliklere uygulama kabiliyeti kazandırmak üzere, 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 02.01.2003 tarihli ve 4778 sayılı Kanunla değiştirilen 7’nci maddesinde, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında, yetkili makamlarca dilekçe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector